Saturday, May 06, 2006

hindi magbabago

isang bagay lang sa mundo
ang hindi nagbabago
ito ang pag ibig ni Kristo

bago ako nagmahal
sa kapwa ko
una muna Niyang
minahal ako

akin lamang ibinabalik
sa mga tao
ang pagmamahal
na tinanim Niya sa puso ko

nawa'y
sa aking pagtalima sa Kanya
ay matutunan ko
ang maglingkod ng tama
at magmahal ng totoo

No comments: