Monday, July 01, 2013

Magninilay

Magninilay, makikiramdam.
Magdarasal ng taimtim.
Magmumulat ng mata, magmamahal ng wagas.
Mabubuhay para sa iba.

No comments: