Friday, February 06, 2009

gamot sa puso

mayroon daw 3 lason sa ating puso: kasakiman, poot at takot.

subalit sa pagbabahagi, nagagamot ang kasakiman;

sa pagkahabag, humuhupa ang poot;

at sa pananalig nalalagpasan ang takot.

No comments: