Friday, February 06, 2009

mulat ang mata

Kung ako ay mananalangin
Imumulat ko aking mga mata
Para lahat ay aking makikita
Walang ikukubli sa aking paningin

Kung ako ay mananalangin
Imumulat ko aking mgat mata
Ipagdarasal ko lahat ng kakilala
Hanggang matupad dalangin nila

No comments: