Friday, February 06, 2009

panalangin

Kailangang malaman ng Diyos ang iyong kailangan
Hindi dahil madali siyang makalimot
Kung hindi dahil gusto niyang madama
Ang tamis ng iyong panalangin

No comments: